O firmie

Nasza firma oferuje Państwu:

  • Szkolenia bhp wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
  • Szkolenia z pierwszej pomocy
  • Ocenę ryzyka zawodowego
  • Postępowanie powypadkowe
  • Kompleksową obsługę firmy w zakresie bhp
  • Doradztwo i konsultacje

„InPlus Rafał Tomaszewski Usługi szkoleniowe”

jest dynamicznie rozwijającą się firmą usługowo-doradczą, specjalizującą się     w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy działającą               na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki zakres usług, do których należy stałe doradztwo z zakresu bhp oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej firmie i szkolenia dla pracodawców i pracowników.

Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania każdej działalności. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.