Ocena ryzyka zawodowego

Analiza zagrożeń  czyhających na pracowników każdej firmy jest pierwszym krokiem do poprawy bezpieczeństwa. Dlatego w ofercie naszej firmy jest również przygotowanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk w firmie klienta. W tym celu dogłębnie sprawdzimy i przeanalizujemy, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom, czyli zidentyfikujemy czynniki szkodliwe i uciążliwe na miejscu pracy. Na podstawie zebranych danych oszacujemy ryzyko zawodowe, określimy działania eliminujące
i przygotujemy stosowną dokumentację.