Pierwsza pomoc

W ofercie naszej firmy znajdują się również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia są przeznaczone dla pracowników, jak i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, placówek oświatowych, instytucji państwowych i samorządowych. Celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie, aktualizacja wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia.W zajęciach wykorzystujemy filmy, prezentacje multimedialne, manekiny do ćwiczeń resuscytacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Szkolenia prowadzone są w siedzibie naszej firmy w gm. Łopuszno, w sali wykładowej w Kielcach lub w dowolnym miejscu na, wskazanym przez klienta.