Postępowanie powypadkowe

Na życzenie klientów uczestniczymy w dochodzeniach powypadkowych oraz sporządzamy dokumenty wymagane w procedurze powypadkowej.

Prowadzimy i monitorujemy całość dochodzenia powypadkowego:

  • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
  • Zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków
  • Sporządzenie protokołu powypadkowego
  • Opracowanie zarządzenia powypadkowego
  • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
  • Założenie rejestru wypadków przy pracy
  • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Prowadzimy również dochodzenia powypadkowe związane z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.