Szkolenia BHP

Szkolenia BHP wstępne:

  • instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia BHP okresowe:

  • Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Posiadamy profesjonalny sprzęt do prowadzenia szkoleń, dzięki któremu jesteśmy    w stanie przeprowadzić szkolenia zarówno w naszych salach szkoleniowych
w Kielcach i Łopusznie, jak również w dowolnym miejscu wybranym przez klienta. Podczas szkoleń bhp wykorzystujemy pomoce naukowe i prezentacje multimedialne, ułatwiające zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji.

Ważne!

Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym,
na podstawie którego wydajemy zaświadczenia zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.