Wynagrodzenie minimalne 2016

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku będzie wynosić 1850 zł czyli
o równo 100 zł więcej niż w roku bieżącym. Dla pewnej części pracowników oznacza to podwyżkę wynagrodzenia ponieważ netto (na rękę) otrzymają oni 1355,69 zł. Dla tych którzy nie wiedzą, obecnie minimalne wynagrodzenie netto wynosi 1286,17 zł czyli podwyżka wyniesie 69,52 zł. Tak wygląda wzrost wynagrodzenia minimalnego patrząc z perspektywy pracownika, bo dla pracodawcy wygląda to inaczej.
Dla tych, którzy się nigdy nie interesowali tym co się dzieje z wynagrodzeniem przed wypłatą informuję, że od kwoty, którą mamy zapisaną w umowie o pracę zarówno pracownicy jaki pracodawcy odprowadzają składki do ZUS. Dlatego pracownik otrzymuje do wypłaty kwotę brutto z umowy o pracę pomniejszoną o składki ZUS i podatek a pracodawca dopłaca do tego wynagrodzenia doliczając składki wpłacane na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe FP
i FGŚP. Oznacza to, że po podniesieniu wynagrodzenia minimalnego do 1850 zł zmienią się też koszty zatrudnienia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Pracodawcę taki pracownik będzie kosztował 2231,28 zł. Tak, pracodawca dopłaci do ZUS składki w wysokości 381.28 zł. Teraz, żeby dokończyć temat wypada dopisać, że podniesienie wynagrodzenia minimalnego o 100 zł pracodawcę będzie kosztować 120,60 zł, z których tylko 69,52 zł otrzyma pracownik a resztę ZUS
i US.
Na podstawie:
http://wynagrodzenia.com/kalkulator_oblicz.php
http://www.gofin.pl/17,2,7,144570,minimalne-wynagrodzenie-w-2016-r.html

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz